معرفی شرکت

شرکت ساختمانی بنا ساز ایستا (سهامی خاص)در تاریخ 15/02/1382 به شماره ثبت 203117 در تهران به ثبت رسیده است.این شرکت همزمان با شروع فعالیت در دفتر مرکزی تهران،اهداف خود را در در سه جبهه کلی ، اجرایی کرده است ، که به شرح ذیل می باشد:
سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مسکن توسط شرکت
انجام امور پیمانکاری با دولت


سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها مسکن توسط شرکت

شرکت ساختمانی بناساز ایستا همزمان با تاسیس اقدام به فعالیت ها ساختمانی در سطح کشور به خصوص تهران ، نموده است . این شرکت با سرمایه اعضا و سهامدارن نسبت به خرید ملک ، اخذ جواز ساخت و تحویل آپارتمان ها 50 متری تا 150 متری در قالب بلوک های 5واحدی ، 10واحدی،20 واحدی در سطح شهر تهران اقدام نموده ، که جمعا تا کنون 250 واحد مسکونی را ساخته و تحویل خریداران نموده است . از طرفی با عنایت به اینکه این شرکت عضو انجمن انبوه سازان مسکن تهران بوده و دارای پروانه طراحی و ساخت و نظارت از سازمان مهندسی ساختمان استان تهران می باشد،در همین راستا نیز در طراحی معماری ، سازه یا نظارت پروژه های شهری با سایر شرکت ها یا مالکین و سرمایه گذاران بخش مسکن همکاری و عقد قرارداد داشته است.

انجام امور پیمانکاری با دولت
این شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جمهوری اسلامی ایران(معاونت اقتصادی دولت)،تعیین صلاحیت شده و صلاحیت ساختمان و ابنیه با گرید 3،تاسیسات و تجهیزات گرید 4،راه و باند گرید5 می باشد و از ابتدای تاسیس شرکت تا کنون با سازمانها و ادارات مختلفی از دولت ایران عقد قرارداد نموده و تمامی پروژه هارا به صورت کامل تحویل و انجام تعهد نموده است . از جمله شهرداری تهران ،شرکت مخابرات ایران ، ارتش ایران،و شرکت ملی گاز ایران و...


این پروژه ها شامل احداث ساختمان های مسکونی و اداری در بلوک های 32 واحدی و 48 واحدی و محوطه سازی و احداث راه ،پارکینگ طبقاتی ، اجرای آسفالت و خیابان و فضا های عمومی شهر از قبیل پارک ها و پیاده رو ها و...می باشد.در همین راستا از اغلب کارفرمایان دولتی از جمله ارتش، شرکت گاز،مخابرات و شهرداری،6 لوح تقدیر دریافت نموده است.