اعضای هیئت مدیره

 

مهندس فرمان امید
سمت: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس سازه
محل اخذ مدرک: دانشگاه گیلان
سال اخذ مدرک/تخصص: سازه-عمران/1378
سابقه کار در شرکت ها و مسئولیت های شاخص: مدیر عامل و موسس
سابقه کار مفید:22 سال


دانلود مقالات مهندس امید: 
آذربایجان پس از اسلام در یک نگاه - قسمت اول

azarbayjan.pdf
Popular 2.64 MB
08/05/1398 04:12:24

آذربایجان پس از اسلام در یک نگاه - قسمت دوم 

azarbayjan2.pdf
Popular 3.18 MB
08/05/1398 04:12:25

 

سمیرا ولی زاده
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری
محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد دماوند
سال اخذ مدرک/تخصص: معماری/1391
سابقه کار در شرکت و مسئولیت های شاخص: سرپرست کارگاه 1384
سابقه کار مفید: 15 سال

رامین ریاحی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: لیسانس عمران
محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سال اخذ مدرک/تخصص: عمران سال 1371
سابقه کار در شرکت ها و مسئولیت های شاخص: سرپرست کارگاه
سابقه کار مفید:28 سال

مارال امید
سمت: عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: لیسانس شیمی
محل اخذ مدرک :دانشگاه آزاد شهرری
سال اخذ مدرک/تخصص: شیمی/1383
سابقه کار در شرکت و مسئولیت های شاخص: رئیس امور اداری
سابقه کار مفید: 15 سال
 

مهدی زارع عفیفی
سمت: عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: لیسانس عمران
محل اخذ مدرک: آزاد تهران مرکزی
سال اخذ مدرک/تخصص:عمران/1372
سابقه کار در شرکت و مسئولیت های شاخص: مدیر پروژه
سابقه کار مفید: 28 سال